Marmaris SİNPAŞ Kızılkum Resort Jeolojik-Jeoteknik Araştırmaları


Bölgede araştırma sondajları ve saha çalışmaları yapılarak Geoteknik rapor hazırlanmış ve tesis etrafında şev duraylılığı analiz edilmiştir.


 

Modern Mukavva Sakarya Kağıt Fabrikası Hidrojeoloji Raporu


Saha gözlemleir ve literatür çalışmaları ile ihtiyaç duyulan suyu temin etmek üzere kuyu önerisi yapılmıştır


Ankara Büyükşehir Belediyesi Dere Geçiş Köprüleri Geoteknik Raporu


Proje kapsamında 10 adet dere geçiş köprüsünün temel araştırmaları yapılarak tasarım parametreleri belirlenmiş ve temel altı  tasarımı yapılmıştır


İmranlı-(Gölova-Refahiye) KM:205+354-225+567.40 arası Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları


Proje güzergâhı boyunca etüt çalışması ve geoteknik raporu hazırlanmıştır


Milli eğitim Bakanlığı Hatay 100 Okul Deprem Destek Projeleri


MEB Bünyesinde Hatay ilinde mevcut bulunan 100 adet okulun zemin etütü yapılmıştır.


Milli eğitim Bakanlığı Afyon 51 Okul Deprem Destek Projeleri


MEB Bünyesinde Afyon ilinde mevcut bulunan 51 adet okulun zemin etütü yapılmıştır.


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Depreme Karşı Güçlendirme Projesi


Proje kapsamında mevcut yapının Zemin Etütü yapılmıştır


Halkbankası Kayseri, Bandırma ve İzmir Şubelerinin Güçlendirme Çalışmaları


Proje kapsamında mevcut yapıların Zemin Etütü yapılmıştır


Gelirler Dairesi Ek Binası Depreme Karşı Güçlendrme Projesi


Proje kapsamında mevcut yapının Zemin Etütü yapılmıştır


Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi Depreme Karşı Güçlendirme Projesi


Proje kapsamında mevcut yapının Zemin Etütü yapılmıştır


UET Çanakkale - Çan Kireçtaşı Öğütme Tesisi


Tesis Projesi kapsamında detaylı zemn etüt çalışmaları yapılmıştır.


(Çaykara-Uzungöl) Ayrım- Karaçam-Bayburt Devlet Yolu Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları


Güzergâh araşırma yapılarak birimlerin mühendislik özellikleri ve şev duraylılığı analiz edilmiştir.


 

Tokat-Sivas İl Hududu Yolu Km: 10+000 – 14+870 arası Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları


Heyelanlı bölgeden kaçınılmak için alternatif olarak hazırlanan bu projede güzergah boyunca etüt çalışmaları yapılmıştır.Bitlis Hizan HES Projesi Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları


HES kapsamında sahanın jeolojisi aydınlatılmış, panlanan yapılar için kayaçların özellikleri detaylı olarak incelenmiştir.(Yahyalı-Mansurlu) Ayrım-Kapuzbaşı (1.Kısım Km:0+000.00 – Km:15+590.00) Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları
Proje güzergâhı boyunca şevlerde süreksizlikler ölçüleren kinematik analiz ve duraylılık tespiti yapılmıştır.