Tünel, Otoyol, Demiryolu, Baraj, Hidroelektrik Santral ve çeşitli sanat yapıları içeren kamu projeleri başta olmak üzere, ortamların yapısal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin detaylıca belirlenmesi ve olumsuz koşulların tespit edilmesini kapsayan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu oluşturmaktayız.