Gerektiğinde uygun jeofizik yöntemle elde edilen sayısal verileri jeolojik bulgular yardımıyla yorumlayarak ortamın fiziksel ve mekanik özelliklerini araştırmaktayız.